№ RNET: AL91752 | Livro de Reclamações
Quinta Bogesi

Privacy policy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

 

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als er persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

 

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingsproblemen kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Privacybeleid

Verantwoordelijk op het gebied van gegevensbeschermingswetten, in het bijzonder de EU-privacyverordening (AVG) is:

91752/AL

Gerwin uit de Bosch

Rua José da Silva Neto 17

3080-437 Figuera da Foz

Het adres van onze website is: https://www.quintabogesi.com.

 

De rechten van uw betrokkenen

U kunt altijd de volgende rechten uitoefenen onder de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming hieronder:

De rechten van uw betrokkenen

U kunt altijd de volgende rechten uitoefenen onder de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming hieronder:

  • Informatie over uw opgeslagen gegevens en hun verwerking,
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens,
  • Verwijdering van uw opgeslagen gegevens,
  • Beperking van de gegevensverwerking, als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
  • Gegevensoverdraagbaarheid, als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt ondertekend.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst.

U kunt met een klacht altijd contact opnemen met de toezicht houdende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de staat van uw woonplaats, uw werk of de vermeende inbreuk.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

  • U heeft er uw uitdrukkelijke toestemming voor gegeven
  • de gegevensverwerking is vereist om een ​​contract met u af te sluiten,
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
  • verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een doorslaggevend legitiem belang heeft bij het niet vrijgeven van uw informatie.

Verwijderen of blokkeren van gegevens

We houden ons aan de principes van datavermijding en data-economie. Daarom bewaren wij uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om de hier vermelde doeleinden te bereiken of zoals voorzien door de verschillende bewaartermijnen voorzien door de wet. Na beëindiging van het betreffende doel of het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

 

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te beschermen, gebruiken we de modernste versleutelingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.

 

E-mail / contactformulier

Als u vragen van welke aard dan ook heeft en contact met ons opneemt via e-mail of contactformulier, geeft u ons uw vrijwillige toestemming om daardoor contact met ons op te nemen. Hiervoor is de opgave van een geldig e-mailadres vereist. Dit dient om het verzoek en de daaropvolgende beantwoording ervan toe te wijzen. De specificatie van verdere gegevens is optioneel. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen. Na het invullen van het verzoek zullen wij persoonsgegevens automatisch verwijderen.

 

Latere wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen om altijd te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in het privacybeleid, b.v. bij de introductie van nieuwe diensten. Op uw nieuwe bezoek is het nieuwe privacybeleid van toepassing.

 

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over privacy, kunt u ons een e-mail sturen of contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

Gerwin uit de Bosch

Rua José da Silva Neto 17

3080-437 Figuera da Foz

quintabogesi@gmail.com